Ulkopakopeli:n sopimusehdot

Päivitetty 2.8.2022

1. Yleiset ehdot

Ulkopakopeli.com on Ulkopakopelicom:n (2397204-8) markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Ulkopakopelicom:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Ulkopakopelicom:n välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Ulkopakopelicom:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Ulkopakopelicom:n kotisivuilta.

Ulkopakopelicom ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Ulkopakopelicom:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ulkopakopelicom on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Rekisteri- ja tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuoja asiat on määritetty Rekisteri- ja tuotesuojaselostussivuilla.

3. Hinnasto

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

4. Toimittaminen

Asiakkaan ostama peli/tuote on heti pelattavissa. Tuote on pelattavissa kerran ostokertaa kohden. Tuotteessa ei ole vanhenemisaikaa.

5. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät Ulkopakopelin sivuilta. Huomioithan, että verkkomaksaminen (e-maksu) pankkitunnuksilla.

Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta yritysmyyntimme kautta. Lisätietoa saat joko sähköpostilla osoitteesta info@ulkopakopeli.com.

6. Palauttaminen

Ulkopakopelicom tarjoaa asiakkailleen 14 päivän palautusoikeuden. Edellyttäen, että tuotetta ei ole käytetty. Tuotepalautuksissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme (info@ulkopakopeli.com).

Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu, tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu sinun annettuasi suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

Palautusoikeuden rajoitukset määräytyvät kuluttajansuojalain 6. luvun 16 mukaisesti: Peleillä, elokuvilla, ohjelmistoilla tai muilla sinetöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta, kun tuotepakkaus on avattu. 

Pyydämme sinua säilyttämään kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes olet saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta Ulkopakopelicom:ltä.

Ulkopakopelicom suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jolla asiakas on maksanut tilauksen, ellei asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun. Ulkopakopelicom:llä on oikeus vähentää palautuksesta aiheutuneita kuluja. (esim. maksuvälityskuluja)

7. Takuu, tuki ja virhevastuu

Ulkopakopelicom tarjoaa aina toimivan pelin takuun. Takuu on voimassa, kun asiakas huomioinut ostotapahtuman aikaan olevat mahdolliset rajoitukset. Peli vaatii toimiakseen Android-puhelimen. Puhelimessa tulee olla tietyt vaaditut ominaisuudet käytössä (mm. GPS-paikannus, nopea tiedonsiirto, kameran käyttöoikeus)

Ongelmatilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä Ulkopakopelicom asiakaspalveluun (info@ulkopakopeli.com).

8. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostoajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Ulkopakopelicom pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen info@ulkopakopeli.com tai kirjeenä Tampereen toimipisteeseen.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Ulkopakopelicom:ä vastaan joko Ulkopakopeli:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Ulkopakopelicom:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Ulkopakopelicom ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Ulkopakopelicom:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Ulkopakopelicom ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Ulkopakopelicom ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Ulkopakopeli:n sopimusehdot. 

Ulkopakopelicom
Y-tunnus: 2397204-8