Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ulkopakopelin henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 3.10.2022.

Rekisterinpitäjä

Ulkopakopelicom
Y-tunnus: 2397204-8

info@ulkopakopeli.com

Rekisteristä vastaavan yhteystiedo

info@ulkopakopeli.com

Rekisterin nimi

Ulkopakopelin asiakasrekisteri.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen palvelun toteuttaminen mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen tuotteiden ja palveluiden markkinointi.

Rekisteröitävät tiedot

Ostotilanteessa keratävät tiedot

Sähköposti ja puhelinnumero.

Appin keräämät tiedot

Pelin pelaaminen vaatii sähköpostin, joka tallennetaan rekisteriin.

Pelin aikana kerätään tietoa pelin parantamiseen. Kerätyt tiedot eivät sisällä henkilötietoja, erikoisesti peli ei tallenna kameran kuvia minnekään, eikä puhelimen GPS paikkaa kerätä.

Tietojen luovutus, siirto ja poisto

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin niiden käsittelylle on olemassa peruste. Tiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.